معرفی وبلاگ
بسم تعالی سلام من مینا هستم عاشق علم ژنتیک و انتقال صفات و.... واینکه این وبلاگو درست کردم واسه اینکه در مورد ژنتیک به شما هم اطلاعاتی بدم و فرهنگ ژنتیک رو گسترش بدم من الان دوم دبیرستانم و تحصیلات اکادمیکی در این رشته ندارم خودمم دارم روش تحقیق می کنم خوشحال می شم شما هم در این مورد اطلاعاتی داشته باشید و اما دلیل اینکه عکسه وبلتگم مرد عنکبوتیه واسه اینکه مردعنکبوتیه شگفت انگیز هم عاشق ژنتیک بود و در طی داستان فیلم داشت روی ژنتیک ترکیبی انسان و عنکبوت کار می کرد ... و فعلا همین ... موفق و پیروز باشید و در اخر ارزوی موفقیت پیروزی و رشسیدن به عافینت برای همه (به خصوص تبیانیا )
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1118
تعداد نوشته ها : 3
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
بهنام حاتمي

دسته ها :
يکشنبه شانزدهم 1 1394 20:17

                       

Genetics is the study of genesheredity, and genetic variation in

 livingorganisms.[1][2] It is generally considered a field of biology, but it intersects frequently with many of the life sciences and is strongly linked with the study ofinformation systems.

The father of genetics is Gregor Mendel, a late 19th-century scientist andAugustinian friar. Mendel studied 'trait inheritance', patterns in the way traits were handed down from parents to offspring. He observed that organisms (pea plants) inherit traits by way of discrete "units of inheritance". This term, still used today, is a somewhat ambiguous definition of what is referred to as agene.

Trait inheritance and molecular inheritance mechanisms of genes are still a primary principle of genetics in the 21st century, but modern genetics has expanded beyond inheritance to studying the function and behavior of genes. Gene structure and function, variation, and distribution are studied within the context of the cell, the organism (e.g. dominance) and within the context of a population. Genetics has given rise to a number of sub-fields includingepigenetics and population genetics. Organisms studied within the broad field span the domain of life, including bacteriaplantsanimals, and humans.

Genetic processes work in combination with an organism's environment and experiences to influence development and behavior, often referred to asnature versus nurture. The intra- or extra-cellular environment of a cell or organism may switch gene transcription on or off. A classic example is two seeds of genetically identical corn, one placed in a temperate climate and one in an arid climate. While the average height of the two corn stalks may be genetically determined to be equal, the one in the arid climate only grows to half the height of the one in the temperate climate, due to lack of water and nutrients in its environment.

On 19 March 2015, scientists urged a worldwide ban on methods, particularly the Crispr-Cas9 and zinc finger procedures, used to edit 

the human genome in such a way that the changes could be inherited


......................................................................................

ترجمش :

ژنتیک مطالعه ژن، وراثت، و تنوع ژنتیکی در موجودات زنده است. به طور کلی در نظر گرفته زمینه زیست شناسی، اما آن را با بسیاری از علوم زندگی تقاطع اغلب و به شدت با مطالعه اطلاعات مرتبط سیستم های.


پدر ژنتیک گرگور مندل، یک دانشمند اواخر قرن19 و راهب صومعه آگوستینی است. مندل مورد مطالعه توارث صفت، الگوهای در صفات راه از پدر و مادر به فرزندان صادر شد. او مشاهده کرد که موجودات (گیاهان نخود) صفات به ارث می برند از طریق گسسته "واحد از ارث". این مدت، هنوز هم مورد استفاده قرار امروز، تعریف تا حدودی مبهم از آنچه که به عنوان یک ژن اشاره شده است.


ارث صفت و مکانیزم وراثت مولکولی ژن هنوز یک اصل اولیه ژنتیک در قرن 21 است، اما ژنتیک مدرن فراتر از ارث به مطالعه عملکرد و رفتار ژن گسترش یافته است. ساختار ژن و عملکرد، تنوع، و توزیع می شوند در چارچوب سلول، ارگانیسم (به عنوان مثال تسلط) و در چارچوب جامعه مورد مطالعه. ژنتیک است افزایش به تعدادی از زیر رشته از جمله وراژنتیک و ژنتیک جمعیت داده شده است. موجودات زنده مورد مطالعه در این زمینه گسترده دهانه دامنه از زندگی، از جمله باکتری ها، گیاهان، حیوانات، و انسان است.


فرآیندهای ژنتیکی در ترکیب با محیط زیست و تجارب برای نفوذ در توسعه و رفتار ارگانیسم کار، اغلب به عنوان سرشت و پرورش اشاره شده است. محیط داخل و یا خارج سلولی از یک سلول یا ارگانیسم ممکن است رونویسی ژن را روشن یا خاموش تغییر دهید. یک مثال کلاسیک دو دانه ذرت ژنتیکی یکسان، یکی قرار داده شده در آب و هوای معتدل و یکی در آب و هوا خشک است. در حالی که به طور متوسط ​​ارتفاع دو ساقه ذرت ممکن است ژنتیکی به برابر باشد، یکی در آب و هوای خشک تنها به نیمی از ارتفاع یک در آب و هوای معتدل با توجه به کمبود آب و مواد مغذی موجود در محیط زیست خود رشد می کند.


در 19 مارس سال 2015، دانشمندان خواست ممنوعیت در سراسر جهان در روش ها، به ویژه Crispr-Cas9 و روش انگشت روی، استفاده می شود به ویرایش ژنوم انسان به گونه ای است که تغییرات را می توان به ارث بردهدسته ها :
يکشنبه شانزدهم 1 1394 20:1

یه دعا میکنم . . . یه آمین بگو . . . ♥ ♥ ♥

خدایا ما رو تو زندگیمون فقط سر یک دوراهی قرار بده

اونم بین الحرمین باشه . . . ♥ ♥

دسته ها :
جمعه بیست و هفتم 4 1393 16:22
X